سهامی عام

 

شرکت سیمان شمال

SHEMAL CEMENT COMPANY

۰۲۱-۸۸۷۳۱۱۰۷

«مهار تورم، رشد تولید»

سهامی عام

 

شرکت سیمان شمال

SHEMAL CEMENT COMPANY

آگهی تجدید مناقصه عمومی

اخبار شرکت سیمان شمال

تاریخ خبر: اسفند ۹, ۱۴۰۰

آگهی تجدید مناقصه عمومی

نظر خود را وارد کنید

اخبار شرکت