سهامی عام

 

شرکت سیمان شمال

SHEMAL CEMENT COMPANY

۰۲۱-۸۸۷۳۱۱۰۷

«مهار تورم، رشد تولید»

سهامی عام

 

شرکت سیمان شمال

SHEMAL CEMENT COMPANY

دوره تکنولوژی پخت و نسوز کاری در کارخانه سیمان شمال برگزار شد.

اخبار شرکت سیمان شمال

تاریخ خبر: آذر ۲۹, ۱۴۰۱

دوره تکنولوژی پخت و نسوز کاری در کارخانه سیمان شمال برگزار شد.

دوره تکنولوژی پخت و نسوز کاری جهت سرپرستان و اپراتور های کوره در تارخ ۲۸ و ۲۹ آذر ماه به مدت ۱۶ ساعت توسط مهندس برین مهر از مجتمع فن آوری در کارخانه سیمان شمال برگزار شد.

نظر خود را وارد کنید

اخبار شرکت