سهامی عام

 

شرکت سیمان شمال

SHEMAL CEMENT COMPANY

۰۲۱-۸۸۷۳۱۱۰۷

«مهار تورم، رشد تولید»

سهامی عام

 

شرکت سیمان شمال

SHEMAL CEMENT COMPANY

ساختار حاکمیت شرکت سیمان شمال

شماره تماس های دفتر مرکزی

۰۲۱-۸۸۷۳۱۱۰۶  — ۰۲۱-۸۸۷۳۱۱۰۷

شماره فکس دفتر مرکزی

۰۲۱-۸۸۷۳۴۹۹۶

ساختار حاکمیت شرکت سیمان شمال

سهامداران شرکت سیمان شمال ( سهامی عام )

 سهامداران شرکت سیمان شمال در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ به شرح ذیل می باشد :

اطلاعات مديران شركت

جدول مربوط به مشخصات و سوابق مديران و مديران اجرايی شركت به شرح ذيل می باشد:

لیست کمیته های درون سازمانی

اخبار شرکت