سهامی عام

 

شرکت سیمان شمال

SHEMAL CEMENT COMPANY

۰۲۱-۸۸۷۳۱۱۰۷

«مهار تورم، رشد تولید»

سهامی عام

 

شرکت سیمان شمال

SHEMAL CEMENT COMPANY

سهامداران شرکت سیمان شمال ( سهامی عام )

شماره تماس های دفتر مرکزی

۰۲۱-۸۸۷۳۱۱۰۶  — ۰۲۱-۸۸۷۳۱۱۰۷

شماره فکس دفتر مرکزی

۰۲۱-۸۸۷۳۴۹۹۶

سهامداران شرکت سیمان شمال ( سهامی عام )

 سهامداران شرکت سیمان شمال در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ به شرح ذیل می باشد :

ردیف

نام سهامدار

تعداد سهام 

درصد مالکیت

اعضای هیأت مدیره

۱

شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سهامی عام)

۱.۱۲۷.۴۰۵.۴۸۰

۶۶%

عضو هیأت مدیره

۲

شركت گروه توسعه مالی مهرآيندگان(سهامي عام)

۸۹.۵۰۰.۹۶۷

۵%

۳

شركت گروه مالي بانك مسكن(سهامي عام)

۶۷.۸۳۵.۵۱۰

۴%

۴

بانك ملي ايران

۳۷.۹۲۶.۵۳۲

۲%

۵

صندوق سرمایه گذاری وبازارگردانی توسعه ملی ( از طرق سهامدار عمده بازارگردانی شده )

۴۵.۲۴۵.۶۳۴

۳%

۶

شركت سيمان داراب(سهامي عام)

۷.۵۳۰.۱۵۶

۰%

۷

صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه

۲۰.۱۲۳.۳۵۰

۱%

۸

شرکت خدمات صبا تجارت یاس

۵.۲۷۰

۰%

عضو هیأت مدیره

۹

شرکت سیمان مازندران

۲۵۵.۶۹۴

۰%

عضو هیأت مدیره

۱۰

سایرین

۳۰۴.۱۷۱.۴۰۷

۱۹%

جمع

۱.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰

۱۰۰%

اخبار شرکت