سهامی عام

 

شرکت سیمان شمال

SHEMAL CEMENT COMPANY

۰۲۱-۸۸۷۳۱۱۰۷

«مهار تورم، رشد تولید»

سهامی عام

 

شرکت سیمان شمال

SHEMAL CEMENT COMPANY

مناقصات و مزایده های شرکت سیمان شمال

مناقصات و مزایده های شرکت سیمان شمال

شماره تماس های دفتر مرکزی

۰۲۱-۸۸۷۳۱۱۰۶  — ۰۲۱-۸۸۷۳۱۱۰۷

آگهی تجدید مناقصه عمومی خرید انواع ریل های ترانسپورت

تاریخ: آذر ۴, ۱۴۰۲

آگهی تجدید مناقصه عمومی خرید انواع ریل های ترانسپورت

ادامه مطلب

آگهی تجدید مناقصه عمومی خرید ۳۰،۰۰۰ تن سنگ گچ

تاریخ: آذر ۴, ۱۴۰۲

آگهی تجدید مناقصه عمومی خرید ۳۰،۰۰۰ تن سنگ گچ

ادامه مطلب

آگهی مزایده

تاریخ: تیر ۱۲, ۱۴۰۱

آگهی مزایده

شرکت سیمان شمال در نظر دارد اقلام ضایعاتی و مستعمل کارخانه خود به شرح ذیل از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. لذا متقاضیان می توانند جهت بازدید و کسب اطلاعات بیشتر و دریافت فرم شرکت در مزایده حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ درج آگهی

ادامه مطلب

آگهی مناقصه

تاریخ: اردیبهشت ۱۷, ۱۴۰۱

آگهی مناقصه

شرکت سیمان شمال در نظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکار استخراج، بارگیری و حمل سنگ آهک از معدن باغکمش خود از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید . لذا از متقاضیان محترم دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد مناقصه حداکثر ظرف مدت ۵ روز پس از درج آگهی

ادامه مطلب

آگهی تجدید مناقصه عمومی

تاریخ: اسفند ۹, ۱۴۰۰

آگهی تجدید مناقصه عمومی

ادامه مطلب

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت سیمان شمال (سهامی عام)

تاریخ: اسفند ۴, ۱۴۰۰

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت سیمان شمال (سهامی عام)

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت سیمان شمال (سهامی عام)

ادامه مطلب

مناقصه انتخاب پیمانکار تامین نیروی انسانی کارخانه سیمان شمال

تاریخ: مهر ۲۵, ۱۴۰۰

مناقصه انتخاب پیمانکار تامین نیروی انسانی کارخانه سیمان شمال

« شرایط شرکت در مناقصه انتخاب پیمانکار تامین نیروی انسانی کارخانه سیمان شمال» شركت سيمان شمال در نظر دارد نسبت به انتخاب پيمانكار تامین نیروی انسانی

ادامه مطلب

آگهی مناقصه سرویس ایاب و ذهاب

تاریخ: شهریور ۸, ۱۴۰۰

آگهی مناقصه سرویس ایاب و ذهاب

شرکت سیمان شمال در نظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکار سرویس ایاب و ذهاب کارکنان کارخانه خود را از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید . لذا از متقاضیان محترم دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد مناقصه حداکثر ظرف مدت ۵ روز پس از درج آگهی(به تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۷)

ادامه مطلب