سهامی عام

 

شرکت سیمان شمال

SHEMAL CEMENT COMPANY

۰۲۱-۸۸۷۳۱۱۰۷

«مهار تورم، رشد تولید»

سهامی عام

 

شرکت سیمان شمال

SHEMAL CEMENT COMPANY

مناقصات و مزایده های شرکت سیمان شمال

مزایده و مناقصات شرکت سیمان شمال

روابط عمومی شرکت سیمان شمال