سهامی عام

 

شرکت سیمان شمال

SHEMAL CEMENT COMPANY

۰۲۱-۸۸۷۳۱۱۰۷

«مهار تورم، رشد تولید»

سهامی عام

 

شرکت سیمان شمال

SHEMAL CEMENT COMPANY

هیات مدیره شرکت سیمان شمال

شماره تماس های دفتر مرکزی

۰۲۱-۸۸۷۳۱۱۰۶  — ۰۲۱-۸۸۷۳۱۱۰۷

شماره فکس دفتر مرکزی

۰۲۱-۸۸۷۳۴۹۹۶

هیات مدیره شرکت سیمان شمال

فاتح

حسين فاتح

مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیر

055A5851

رامین جعفر زاده اندبیلی

عضو غير موظف هیات مدیره نماینده شركت سیمان مازندران
غراوی

شهرام غراوی

عضو موظف هيأت مديره نماینده شركت سیمان فیروزكوه
ddd

احسان شایانی

عضو غير موظف هیات مدیره

اخبار شرکت