سهامی عام

 

شرکت سیمان شمال

SHEMAL CEMENT COMPANY

۰۲۱-۸۸۷۳۱۱۰۷

«جهش تولید با مشارکت مردم»

سهامی عام

 

شرکت سیمان شمال

SHEMAL CEMENT COMPANY

مزایده و مناقصات شرکت سیمان شمال

خانه / مزایده و مناقصات شرکت  / آگهی تجدید مناقصه عمومی

آگهی تجدید مناقصه عمومی

روابط عمومی شرکت سیمان شمال

لطفا نظر خود را در مورد این خبر بنویسید