سهامی عام

 

شرکت سیمان شمال

SHEMAL CEMENT COMPANY

۰۲۱-۸۸۷۳۱۱۰۷

«جهش تولید با مشارکت مردم»

سهامی عام

 

شرکت سیمان شمال

SHEMAL CEMENT COMPANY

اخبار شرکت سیمان شمال

خانه / اخبار / برگزاری مميزی داخلی سيستم مديريت يكپارچه (IMS) شركت سيمان شمال

برگزاری مميزی داخلی سيستم مديريت يكپارچه (IMS) شركت سيمان شمال

به گزارش روابط عمومی شرکت سیمان شمال، طبق برنامه ریزی های انجام شده مميزی داخلی سيستم مديريت يكپارچه (IMS) شركت سيمان شمال در ابتدای سال، توسط تیم ممیزی داخلی در حال انجام می باشد.

ممیزی داخلی شماره۱ سال ۱۴۰۲ مطابق برنامه اجرایی از مورخ ۲۴/۶/۱۴۰۲ الی ۱/۵/۱۴۰۲ انجام می گردد.

طی این فرایند ممیزی، الزامات استانداردهای سیستم‌ مدیریت کیفیت ۹۰۰۱:۲۰۱۵ISO، سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ۴۵۰۰۱:۲۰۱۸ISO، سیستم مدیریت زیست محیطی ۱۴۰۰۱:۲۰۱۵ISO، سیستم مدیریت انرژی ۵۰۰۰۱:۲۰۱۸ISO و نیز سيستم هاي مديريتی رضايت سنجي و ارتباط با مشتريان ۱۰۰۰۴:۲۰۱۹~۱۰۰۰۱ISO مطابق چک لیست ممیزی داخلی مورد بررسی قرار می گیرند.

لازم به ذکر است این ممیزی با تکیه بر نیروهای داخلی سازمان متشکل از واحدهای برنامه ریزی راهبردی، مکانیک ، دفتر فنی ، مهندسی فروش، منابع انسانی، HSE و کنترل کیفی در قالب تیم ممیزی داخلی در حال برگزاری می باشد.

در پایان ممیزی با تهیه و ارائه گزارش ممیزی ، نقاط ضعف در قالب عدم انطباق و پیشنهادات بهبود شناسایی و برنامه ریزی جهت بهبود مستمر سیستم در دستور کار قرار خواهد گرفت

روابط عمومی شرکت سیمان شمال

لطفا نظر خود را در مورد این خبر بنویسید