سهامی عام

 

شرکت سیمان شمال

SHEMAL CEMENT COMPANY

۰۲۱-۸۸۷۳۱۱۰۷

«جهش تولید با مشارکت مردم»

سهامی عام

 

شرکت سیمان شمال

SHEMAL CEMENT COMPANY

شرکت سیمان شمال

خانه / مالی و سهام / سهامداران اصلی و عمده

سهامداران شرکت سیمان شمال ( سهامی عام )

 سهامداران شرکت سیمان شمال در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ به شرح ذیل می باشد :

   

ردیف 

نام سهامدار 

تعداد سهام 

درصد مالکیت

اعضای هیأت مدیره

۱

 شركت سرمايه گذاري وتوسعه صنايع سيمان(سهامي عام)

۱.۱۲۷.۴۰۵.۴۸۰

۶۶%

عضو هیأت مدیره

۲

 شركت گروه توسعه مالي مهرآيندگان(سهامي عام)

۸۹.۵۰۰.۹۶۷

۵%

 

۳

 شركت گروه مالي بانك مسكن(سهامي عام)

۶۷.۸۳۵.۵۱۰

۴%

 

۴

بانك ملي ايران

۳۷.۹۲۶.۵۳۲

۲%

 

۵

صندوق سرمایه گذاری وبازارگردانی توسعه ملی ( از طرق سهامدار عمده بازارگردانی شده )

۴۵.۲۴۵.۶۳۴

۳%

 

۶

 شركت سيمان داراب(سهامي عام)

۷.۵۳۰.۱۵۶

۰%

 

۷

صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 

۲۰.۱۲۳.۳۵۰

۱%

 

۸

شرکت خدمات صبا تجارت یاس

۵.۲۷۰

۰%

عضو هیأت مدیره

۹

شرکت سیمان مازندران

۲۵۵.۶۹۴

۰%

عضو هیأت مدیره

۱۰

  سایرین 

۳۰۴.۱۷۱.۴۰۷

۱۹%

 

جمع 

۱.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰

۱۰۰%

 

روابط عمومی شرکت سیمان شمال