سهامی عام

 

شرکت سیمان شمال

SHEMAL CEMENT COMPANY

۰۲۱-۸۸۷۳۱۱۰۷

«جهش تولید با مشارکت مردم»

سهامی عام

 

شرکت سیمان شمال

SHEMAL CEMENT COMPANY

شرکت سیمان شمال

خانه / مالی و سهام / اطلاعات مالی / صورت های مالی شرکت

صورت های مالی شرکت سیمان شمال

روابط عمومی شرکت سیمان شمال