سهامی عام

 

شرکت سیمان شمال

SHEMAL CEMENT COMPANY

۰۲۱-۸۸۷۳۱۱۰۷

«جهش تولید با مشارکت مردم»

سهامی عام

 

شرکت سیمان شمال

SHEMAL CEMENT COMPANY

مزایده و مناقصات شرکت سیمان شمال

خانه / مزایده و مناقصات شرکت  / مناقصه انتخاب پیمانکار تامین نیروی انسانی کارخانه سیمان شمال

مناقصه انتخاب پیمانکار تامین نیروی انسانی کارخانه سیمان شمال

« شرایط شرکت در مناقصه انتخاب پیمانکار تامین نیروی انسانی کارخانه سیمان شمال»

شركت سيمان شمال در نظر دارد نسبت به انتخاب پيمانكار تامین نیروی انسانی كارخانه از طريق مناقصه عمومي اقدام نمايد. لذا متقاضيان علاقمند به همكاري، مي توانند ضمن مطالعه اين اسناد و پيش نويس قرارداد پيوستي، درصورت دارا بودن توانایی های لازم و با ارائه  اسناد  ومدارك خواسته شده با محتوای تعریف شده در  پاكات مجزا به شرح ذیل، نسبت به شرکت دراين مناقصه اقدام نمايند.

مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه: واجدین شرایط میتوانند از تاریخ درج آگهی در روزنامه، به مدت ۵ روز کاری ، جهت دریافت اسناد به آدرس مندرج در ماده(۱۳)، امور قراردادهای واحد بازرگانی مراجعه و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۸۸۷۳۷۴۸۹ تماس حاصل فرمایند.

۱)تعدادپاكات مناقصه

اسناد مناقصه درسه پاكت ( الف) ، ( ب ) و  (ج) براي مناقصه عمومي  تكميل وارائه مي گردد.

۱-۱پاكت (الف):  

۱-۱-۱)در پاكت الف فرم پيشنهاد قيمت با سر برگ شركت سيمان شمال كه جزء اسناد مناقصه می باشد، قرار خواهد گرفت. متقاضي می بایست، پس از مطالعه و آگاهي كامل از موضوع مناقصه، پيشنهاد قيمت خود را صرفا در اين فرم وارد کرده و پس از مهر و امضاء، در پاكت (الف) قرار دهد. اين پاكت در صورت رعایت کامل بندهای ۱-۲ و ۱-۳ همین سند و تكميل صحيح پاكات (ب) و (ج) باز گشایی خواهد شد و در غير اينصورت به متقاضي عودت داده ميشود و شركت سيمان شمال هيچگونه مسئوليتي را برعهده نخواهد داشت.

۱-۱-۲) پيشنهاد دهنده  مي بايستي فرم آناليز قيمت پيشنهادي خود را در پاكت الف به همراه قيمت پيشنهادي ارائه نمايد.

۱-۲ پاكت (ب):

پاكت (ب ) می بایست حاوي مدارك زير باشد:

۱-۱-۲)ضمانت شرکت در مناقصه: تضمین شرکت در مناقصه  به مبلغ ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (پانصد میلیون ریال ) می باشد که به یکی از دو حالت ذیل قابل تهیه و ارائه خواهد بود:

  1. واریز نقدی وجه نقدی یاد شده به حساب شرکت به شماره ۲-۱۰۰۰۲-۸۵۰-۱۰۱(شماره شبا ۸۱۰۵۵۰۱۰۱۸۵۰۰۰۰۱۰۰۰۲۰۰۲) بانک اقتصاد نوین شعبه غدیر کد۱۰۱ به نام شرکت سیمان شمال.
  2. چک بین بانکی به مبلغ فوق و در وجه متقاضی که توسط وی به نفع سیمان شمال پشت نویسی و امضا شده باشد.

به دلیل اینکه تا روز بازگشایی پاکت ها، شرکت از وجه چک و یا فیش واریزی نقدی در پاکت بی خبر می باشد.

درصورت عدم ارائه مدارک یادشده و ابراز آن مسئولیت با متقاضی می باشد .

متقاضی می بایست کپی چک و یا کپی رسید واریز نقدی را تا پایان مناقصه همراه خود داشته باشد تا براساس آن نسبت به پیگیری موضوع اقدام نماید.

۲-۱-۲)پيش نويس قرارداد : پیش نویس قرارداد، جزء اسناد مناقصه بوده و تمام صفحات آن می بایست پس از امضاء مجاز توسط، متقاضی شركت در مناقصه مهر شده و در پاکت (ب) قرار گیرد.

۳-۱-۲)فرم شرايط شركت در مناقصه(متن حاضر): كه تمامی صفحات آن می بایست پس از امضا، مجاز توسط شركت / شخص در  مناقصه مهر شده و در پاکت (ب) قرار گیرد.

تبصره۱: امضاء و مهر نمودن اسناد مناقصه قبل از قرار دادن در پاکات مربوطه، الزامی بوده و به منزله قبول کلیه موارد و شرایط مندرج در اسناد می باشد.بديهي است درصورت عدم امضا شرايط شركت در مناقصه و پيش نويس قرارداد، شركت كننده در مناقصه حتي با رعايت ساير شرايط، حائز شرايط شركت در مناقصه نخواهد بود.

۱-۳ پاكت (ج):

پاكت (ج ) حاوي مدارك زير مي باشد:

سایر اسناد و مدارك و سوابق شركت  كننده: كليه اطلاعاتي كه بتواند  توانمندي فني و كيفي پيشنهاد دهنده و سابقه و تجربه كاري آنرا نشان دهدكه شامل موارد زير مي باشد:

۱-۱-۳)كپي مشخصات فردي(كارت ملي) شخص اول طرف قرارداد يا نماينده متقاضي.

۲-۱-۳)رونوشت مصدق اساسنامه شركت و اگهي  تاسيس و آخرين تغييرات در روزنامه رسمي كشور حاوي امضاء‌هاي مجاز و گواهي اداره ثبت شركت‌ها مبني بر اعتبار اساسنامه ابراز شده و موجوديت شركت.

۳-۱-۳)كد اقتصادي و شماره شناسنامه ملي شركت.

تبصره۲ : در صورتي كه دارندگان امضاء مجاز در اساسنامه حق دادن وكالت به غير داشته باشند و پيشنهاد دهنده به وكالت از طرف مسؤولين شركت پيشنهاد بدهد، بايد رونوشت مصدق وكالت‌نامه رسمي خود را همراه با پيشنهاد به كارفرما تسليم دارد.

۴-۱-۳)ليست سوابق كارهاي انجام شده و در دست انجام به همراه ذكر مشخصات و تلفن كارفرما.

۵-۱-۳)گواهي حسن انجام كار از كارفرمايان قبلي،  صورت هاي مالي حسابرسي شده و كليه اسنادي كه توانائي مالي پيمانكار را نشان مي دهد

۶-۱-۳)كليه مشخصات فني و هر نوع ضمائم و مداركي كه بعداً از طرف كارفرما ارسال شده باشد(از قبيل تغييرات در پاره اي از مشخصات و …).

۷-۱-۳)گواهی تایید صلاحیت از اداره کار و امور اجتماعی.

۸-۱-۳)گواهی صلاحیت  ایمنی پیمانکار.

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفا به اشتراک بگذارید

روابط عمومی شرکت سیمان شمال

لطفا نظر خود را در مورد این خبر بنویسید