سهامی عام

 

شرکت سیمان شمال

SHEMAL CEMENT COMPANY

۰۲۱-۸۸۷۳۱۱۰۷

«جهش تولید با مشارکت مردم»

سهامی عام

 

شرکت سیمان شمال

SHEMAL CEMENT COMPANY

شرکت سیمان شمال

خانه / بازاریابی و فروش / موسسات حمل و نقل

موسسات حمل و نقل

سیمان در محل کارخانه به خریدار یا موسسه حمل و نقل معرفی شده از طرف خریدار تحویل می گردد.

خریداران محترم می توانند از طریق شرکت های حمل و نقل مجاز که مشخصات آنها در جدول زیر درج شده جهت حمل سیمان اقدام نمایند.

ارتباط با کارشناس برنامه ریزی تحویل:     ۸۶۰۳۰۹۱۹-۰۲۱

روابط عمومی شرکت سیمان شمال