سهامی عام

 

شرکت سیمان شمال

SHEMAL CEMENT COMPANY

۰۲۱-۸۸۷۳۱۱۰۷

«جهش تولید با مشارکت مردم»

سهامی عام

 

شرکت سیمان شمال

SHEMAL CEMENT COMPANY

شرکت سیمان شمال

خانه / سیمان شمال / هیات مدیره سیمان شمال

هیات مدیره شرکت سیمان شمال

2024-01-29_12-06-18

علیرضا همتی

سرپرست و نایب رئیس هیات مدیره

055A5851

رامین جعفر زاده اندبیلی

عضو غير موظف هیات مدیره نماینده شركت سیمان مازندران
غراوی

شهرام غراوی

عضو موظف هيأت مديره نماینده شركت سیمان فیروزكوه
ddd

احسان شایانی

عضو غير موظف هیات مدیره

روابط عمومی شرکت سیمان شمال