سهامی عام

 

شرکت سیمان شمال

SHEMAL CEMENT COMPANY

۰۲۱-۸۸۷۳۱۱۰۷

«جهش تولید با مشارکت مردم»

سهامی عام

 

شرکت سیمان شمال

SHEMAL CEMENT COMPANY

شرکت سیمان شمال

خانه / محیط زیست / گزارش فنی بدیل سنگ شکن ۳ به جت پالسی

اهم اقدامات اساسی انجام‌شده در محيط زيست سيمان شمال در چند سال اخير

واحد محیط زیست و فیلتراسیون

واحدهای همکار : دفتر فنی –بازرگانی- برق و الکترونیک – تاسیسات

تاریخ : مردادماه ۱۴۰۱

مقدمه

در راستای اجرای مصوبه کمیته فنی و پس از تایید و صدور دستور توسط مدیریت محترم کارخانه (جناب آقای مهندس علیرضا امین افشار) تبدیل بگ فیلتر چکشی سنگ شکن ۳ به سیستم جت پالس در مرداد ۱۴۰۱ در دستور کار قرار گرفت. در سیستم ضربه زن یک بگ فیلتر چکشی بیش از ۴۰ قطعه مکانیکی پر مصرف و گران قیمت به کار رفته است، کارآیی و راندمان پایین تری نسبت به بگ فیلترهاي چکشی دارند (همواره یک اتاقچه خارج از فرآیند غبارگیری قرار دارد) و نیز نفر ساعت زیادی صرف تعمیر و نگهداری آن اعمال می شود؛ بنابراین با تامین بطور متوسط حدود Nm3/min 1/5 هوای فشرده، خرید ملزومات زیر و طراحی و ساخت توسط دفر فنی، تبدیل به سیستم جت پالسی، بر اساس محاسبات انجام شده، توسط پرسنل این واحد و با همکاری واحدهای دفتر فنی، بازرگانی،برق و الکترونیک و تاسیسات بشرح زیر اجرا شد:

محاسبات:

نقشه و نمای پایان کار :

 

مراحل انجام کار:

تصاویر بگ فیلتر چکشی قبل از شروع کار :

دمونتاژ قطعات سیستم ضربه زن و انتقال به کارگاه فیلتراسیون برای استفاده در دیگر بگ فیلترهای چکشی:

دمونتاژ بخش فوقانی و انتقال آن با جرثقیل سقفی:

دمونتاژ داکت مکش هوای فن و نصب داربست:

باز کردن پیچ ها و دمونتاژ سقف اطاقچه ها و تیوب شیت کف ها و انتقال انها با جرثقیل سقفی:

ساخت فیلترهد در کارگاه آهنگری و انتقال به محل و مونتاژ آن :

انتقال قطعات به محل سنگ شکن و جوشکاری فلانچ های داکت مکش فن در محل :

جوشکاری هود و داکت مکش و فلانچ های مربوطه :

برشکاری محل مکش از فیلتر هد :

نصب شاسی نگهدارنده کلکتورها و تقویت شاسی ها، انتقال مخازن و جوشکاری و ..

ادامه مونتاژ داکت مکش با نصب داربست :

استفاده از نخ گرافیتی و چسب آهن بین فلانچ های داکت مکش:

برشکاری کیج ها ( کاهش طول از ۴۰۰۰ میلی متر به ۳۵۰۰ میلی متر) و نظافت کیج ها :

برشکاری و سوراخکاری روبندی های تیوب شیت و جوشکاری پیچ های نگهدارنده رو بندی ها و نگهدارنده های لوله های جت پالس:

نصب کیج و ونتوری ها:

نصب کیسه ها و لوله های جت پالس:

هوابندی درب های فیلترهد:

نصب نگه دارنده درب ها:

نصب تابلوی برق، سیم کشی و تست سیستم جت پالس توسط همکاران واحد برق و الکترونیک:

نصب تابلوی برق، سیم کشی و تست سیستم جت پالس توسط همکاران واحد برق و الکترونیک:

لوله کشی هوای فشرده و نصب درایر برای هر دو مخزن:

قبل و بعد از رنگ آمیزی پس از اتمام کار و نظافت بگ فیلتر:

روابط عمومی شرکت سیمان شمال