سهامی عام

 

شرکت سیمان شمال

SHEMAL CEMENT COMPANY

۰۲۱-۸۸۷۳۱۱۰۷

«جهش تولید با مشارکت مردم»

سهامی عام

 

شرکت سیمان شمال

SHEMAL CEMENT COMPANY

برگزاری مجمع عمومی فوق العاده شرکت سیمان شمال

اخبار شرکت سیمان شمال خانه / اخبار / برگزاری مجمع عمومی فوق العاده شرکت سیمان شمال برگزاری مجمع عمومی فوق العاده شرکت سیمان شمال به گزارش روابط عمومی شرکت سیمان شمال، مجمع عمومی فوق العاده شرکت سیمان شمال در تاریخ ۲۰ اسفند ماه ۱۴۰۲ با دستور جلسه تطابق اساسنامه شرکت با اساسنامه نمونه سازمان بورس […]