سهامی عام

 

شرکت سیمان شمال

SHEMAL CEMENT COMPANY

۰۲۱-۸۸۷۳۱۱۰۷

«جهش تولید با مشارکت مردم»

سهامی عام

 

شرکت سیمان شمال

SHEMAL CEMENT COMPANY

آگهی دعوت به مجمع عمومی سالیانه شرکت سیمان شمال

اخبار شرکت سیمان شمال خانه / اخبار / آگهی دعوت به مجمع عمومی سالیانه شرکت سیمان شمال آگهی دعوت به مجمع عمومی سالیانه شرکت سیمان شمال به گزارش روابط عمومی شرکت سیمان شمال مجمع عمومی سالیانه صاحبان سهام شرکت سیمان شما(سهامی عام) در تاریخ ۲۰ فروردین ۱۴۰۳ در محل سالن همایش گروه توسعه ملی به […]